Arla Foods

P R O J E K T D A T E N:
Bautyp: Milchtrocknungsturm, Butterei
Bauherr: Arla Foods Amba, Dänemark
Standort: Pronsfeld
Fläche: Milchtrocknung 7.700 m² Wand, Butterei 4.200 m² Dach, 3.000 m² Wand
Leistungen Borgel Elementbau GmbH:
Dach- und Wandfassaden, z.T. mit Kassetten- und Betonwandunterkonstruktion.

Außenansicht Arla Foods, Borgel Projekte

P R O J E K T E   I M   Ü B E R B L I C K

Menü